Krzesło do pracy

Co decyduje, że krzesło do pracy przy biurku jest funkcjonalne i ergonomiczne?  Czy regulują to przepisy prawa?  Przepisy BHP określają minimalne wymagania i zawierają parametry krzesła biurowego, które powinno zapewniać bezpieczeństwo i komfort pracy pracownika.

Niewiele foteli biurowych można określić mianem naprawdę uniwersalnych. Zwykle użytkownik musi zadeklarować, jak będzie wykorzystywał fotel, aby prawidłowo dobrać jego cechy użytkowe i skupić się na najważniejszych elementach ergonomicznych.

Cechy foteli biurowych w zależności od wykonywanej pracy:

Długie rozmowy telefoniczne – oparcie, zagłówek, odchylanie oparcia
Praca lub zabawa przy komputerze – podłokietniki, siedzisko
Prace biurowe (pisanie, analiza dokumentów) = siedzisko, podłokietniki
Uniwersalne (praca na różnych poziomach, np. przy ladzie recepcyjnej) – oparcie, zagłówek, podłokietniki

Parametry –  krzesło biurowe:

Ponieważ krzesło biurowe musi być stabilne, powinno posiadać  najmniej pięciopiętrowej podstawie wyposażonej w kółka jezdne;
oparcie i siedzisko o wymiarach zapewniających wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;
regulację wysokości siedziska w zakresie 400 – 500 mm, licząc od podłogi;
oraz regulację wysokości oparcia i pochylenia oparcia w zakresie 5⁰ do przodu i 30⁰ do tyłu;
wyprofilowane oparcie oraz siedzisko zgodnie z naturalnym wygięciem kręgosłupa i odcinkiem udowym kończyn dolnych;
możliwość obrotu wokół osi pionowej w zakresie 360⁰;
podłokietniki, umieszczone na wysokości od 190 do 250 mm od płyty siedziska.

Wszystkie mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne, proste w obsłudze oraz usytuowane  w sposób umożliwiający ich obsługę w pozycji siedzącej. Dlatego zastosowano pięciopiętrową podstawę na kółkach, możliwość obrotu o 360⁰ i regulowaną wysokość siedziska. Takie wymogi spełnia ergonomiczne krzesło biurowe.

Masz prawo do podnóżka!

Dlatego zwrócono uwagę na konieczność płaskiego, spoczynkowego ustawienia stóp na podłodze w trakcie wykonywania pracy na stanowisku z monitorem ekranowym. Jeżeli wysokość krzesła uniemożliwia takie ułożenie, pracodawca powinien wyposażyć miejsce pracy w podnóżek. Wystarczy, że pracownik zgłosi takie życzenie.

Kąt pochylenia podnóżka nie powinien przekraczać 15⁰ , a jego wysokość powinna być dostosowana do cech antropometrycznych pracownika. Jego powierzchnia nie może być śliska, a sam podnóżek nie może się przesuwać w trakcie użytkowania.

Ergonomiczne = zdrowotne

Pracodawca musi zastosować się do wymogów w zakresie budowy i parametrów krzeseł biurowych. Ponieważ fotel biurowy dobrany i wyregulowany do potrzeb pracownika zgodnie z warunkami ergonomii nie powoduje nadmiernego obciążenia układu mięśniowe-szkieletowego spełnia wymogi bhp.